1. Autentificarea actelor de constituire a asociatiilor fara scop patrimonial si a fundatiilor
Pentru fiecare exemplar in plus
100 lei + TVA
15 lei
2. Autentificarea altor acte de modificare a asociatiilor fara scop patrimonial si a fundatiilor
Pentru fiecare exemplar in plus
100 lei + TVA
15 lei
3. Autentificarea actelor constitutive ale societatilor comerciale indiferent de forma de organizare, atunci cand aportul adus nu este in numerar, ci este aport in natura, constand in bunuri mobile sau imobile
Pentru fiecare exemplar in plus
200 lei + TVA
20 lei + TVA
4. Autentificarea actelor de modificare a societatilor comerciale cu exceptia celor prin care se majoreaza capitalul social cu aport in bunuri mobile si imobile
Pentru fiecare exemplar in plus
100 lei + TVA
20 lei
5. Autentificarea actelor pentru constituirea unei societati comerciale rezultate in urma divizarii sau fuziunii
Pentru fiecare exempar in plus
200 lei + TVA
20 lei
6. Autentificarea testamentelor
Pentru fiecare exempar in plus
80 lei + TVA
20 lei + TVA
7. Autentificarea declaratiei de revocare de tesament
Pentru fiecare exempar in plus
30 lei + TVA
5 lei
8. Autentificarea procurilor pentru instrainare sau dobandire de bunuri mobile sau imobile; pentru reprezentare la succesiune, cu sau fara incheierea unui act de partaj succesoral, pentru reprezentare la incheierea unui act de partaj
Pentru fiecare exempar in plus
70 lei + TVA
20 lei
9. Autentificarea procurilor pentru ridicarea pensiei, a ajutorului social, a alocatiei de stat, a pensiei de intretinere si a altor drepturi provenind din legi speciale sau din legi care stabilesc despagubiri pentru compensatii reparatorii 8 lei + TVA
10. Autentificarea altor procuri
Pentru fiecare exempar in plus
30 lei + TVA
10 lei
11. Autentificarea promisiunilor bilaterale sau unilaterale privind instrainarea dreptului de proprietate sau autentificarea promisiunilor pentru constituirea unor drepturi reale imobiliare daca nu se confirma si primirea unei sume de bani
Pentru fiecare exempar in plus
150 lei + TVA
20 lei
12. Autentificarea actelor de alipire si dezlipire a imobilelor
Pentru fiecare exempar in plus
300 lei + 75 lei/imobil rezultat + TVA
20 lei
13. Autentificarea actelor de partaj de bunuri mobile si/sau imobile prin formarea de loturi si atribuirea acestora catre copartajanti, cu sau fara sulta
Pentru fiecare exempar in plus
300 lei + 75 lei/lot + TVA
20 lei
14. Autentificarea declaratiilor pentru primirea restului de pret, a sultei si a oricarei creante care a fost stabilit de parti printr-un alt inscris autentificat de notarul public sau printr-o hotarare judecatoareasca definitiva si irevocabila
Pentru fiecare exempar in plus
100 lei + TVA
20 lei
15. Incheiere privind verificarile efectuate in registrele de evidenta ale camerelor notarilor publici si ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici
Pentru fiecare exempar in plus
90 lei + TVA
20 lei
16. Autentificarea oricaror alte acte privind creditele bancare daca imprumutul a fost acordat si ipoteca a fost instituita
Pentru fiecare exempar in plus
100 lei + TVA
20 lei
17. Legalizarea semnaturilor, a specimenelor de semnatura si a sigiliilor
Pentru fiecare exempar in plus
50 lei + TVA
5 lei
18. Legalizarea semnaturii traducatorului
Pentru fiecare exempar in plus
30 lei + TVA
5 lei
18. Dare de data certa pentru fiecare act
Pentru fiecare exempar in plus
40 lei + TVA
5 lei
19. Certificarea unor fapte
Pentru fiecare exempar in plus
50 lei + TVA
5 lei
20. Procese-verbale, hotarari ale adunarilor generale ale actionarilor sau ale asociatiilor societatilor comerciale etc.
Pentru fiecare exempar in plus
300 lei + TVA
20 lei
21. Procese-verbale ale renuniunilor organelor de conducere ale societatilor comerciale
Pentru fiecare exempar in plus
300 lei + TVA
20 lei
22. Legalizarea de copii de pe inscrisurile prezentate de parti pentru fiecare pagina 3 lei + TVA
23. Legalizarea de copii ale actelor aflate in arhiva notarului public pentru fiecare pagina 5 lei + TVA
24. Declaratii al caror obiect nu este evaluabil in bani, altele decat cele prevazute la pct. 7
Pentru fiecare exempar in plus
15 lei + TVA
5 lei
25. Incheieri de rectificare a actelor, potrivit legii, daca eroarea nu este imputabila notarului public 50 lei + TVA
26. Eliberari de duplicate ale actelor notariale
Pentru fiecare exempar in plus
50 lei + TVA
50 lei
27. Reconstituirea unui act original
Pentru fiecare exempar in plus
200 lei + TVA
20 lei
28. Primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor, la solicitarea partilor, precum si a inscrisurilor, documentelor, sumelor de bani, hartiilor de valoare, cecurilor sau altor valori gasite cu ocazia inventarului scucesoral
pana la un an
peste un an
500 lei + TVA
1000 lei + TVA
29. Primirea in depozit a tiparelor ciocanelor silvice
pana la un an
peste un an
100 lei + TVA
150 lei + TVA